far away places: Amazing Burma: Women walking across the Ubein Bridge in Burma

Women walking across the Ubein Bridge in Burma
Women walking across the Ubein Bridge in Burma